Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

  • Adresat:

 

AutoWarto.pl
ul. 1-go Maja 21 lok. 3
42-200 Częstochowa
nr. tel.: +48 34 347 00 49
email: info@autowarto.pl

 

  • Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* 
  • Data zawarcia umowy*/odbioru*
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

 

 

(*) – niepotrzebne skreślić