Zwróć towar

1. Jeżeli podjąłeś decyzję o zwrocie zakupionego towaru a od daty jego doręczenia nie upłynęło jeszcze 14 dni skorzystaj z naszej infolinii 0048 34 347 00 49 lub wypełnij poniższy formularz i przeczytaj instrukcję dalszego postępowania.
2. Jeżeli chcesz zwrócić zamówiony towar pomimo, iż od daty jego doręczenia minęło więcej niż 14 dni, ale zaszły inne ważne okoliczności, które powinniśmy Twoim zdaniem uwzględnić skorzystaj z naszej infolinii 0048 34 347 00 49, a pomożemy rozwiązać zaistniałą sytuację, choć samo przyjęcie zwrotu może okazać się niemożliwe.

* wymagane pola

3. Po wypełnieniu formularza Twoje zgłoszenie zostanie przekazane do Działu Obsługi Konsumenta.
4. Otrzymasz maila z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia oraz jego nr.
5. Natychmiast po zweryfikowaniu zasadności zwrotu Dział Obsługi Konsumenta skontaktuje się celem jego realizacji.
6. Zwracane towary trzeba do przesyłki zapakować w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie w czasie transportu w warunkach ogólnie przyjętych za normalne.
7. Na kartonie koniecznie proszę w sposób trwały umieścić duży widoczny napis ZWROT oraz NR ZAMOWIENIA podany w wiadomości w chwili zakupu towaru.
8. W przesyłce nie muszą znajdować się żadne inne informacje.
9. Zwrot należności na podane w kwestionariuszu konto bankowe nastąpi natychmiast po zweryfikowaniu zasadności roszczenia, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu zwrotu świadczenia w stanie niezmienionym, nie później również niż w 14 dni licząc od daty doręczenia przesyłki zwrotnej w przypadku roszczenia uznanego za zasadne.