Warunki gwarancji oraz regulamin świadczeń gwarancyjnych

 1. Wszystkie towary sprzedawane przez AutoWarto.pl objęte są gwarancją sprzedawcy.
 2. AutoWarto.pl zapewnia konsumenta o dobrej jakości towarów nabytych za pośrednictwem AutoWarto.pl.
 3. Okres gwarancji trwa 26 miesięcy i liczony jest od daty sprzedaży towaru.
 4. Do zgłoszenia reklamacji na podstawie gwarancji potrzebny jest dowód zakupu - nr zamówienia lub nr FV - lub dane kupującego oraz okoliczności potwierdzające transakcję.
 5. Towary zakupione za pośrednictwem AutoWarto.pl należy użytkować zgodnie z przeznaczenie w sposób przewidziany w dołączonych do produktów instrukcjach.
 6. Produkty należy zgodnie z instrukcją obsługi poddawać regularnemu czyszczeniu i konserwacji.
 7. Wady i uszkodzenia objęte gwarancją ujawnione w czasie eksploatacji należy zgłaszać telefonicznie za pośrednictwem naszej infolinii 0048 34 347 00 49, lub wypełniając poniższy formularz internetowy.
 8. Przesłanie uszkodzonego towaru na koszt sprzedawcy celem jego naprawy możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Działu Obsługi Konsumenta – za pośrednictwem infolinii lub formularza internetowego.
 9. Reklamowany towar należy oddać do naprawy w stanie czystym.
 10. Interwencja gwarancyjna następuje w systemie door to door. Oznacza to iż wadliwy towar zostanie przez AutoWarto.pl odebrany spod wskazanego adresu i na podany adres zostanie odesłany po naprawie.
 11. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy liczony od daty zgłoszenia wyrobu do naprawy, do dnia zwrócenia towaru konsumentowi.
 12. AutoWarto.pl nie odbiera przesyłek za pobraniem lub wysłanych na koszt odbiorcy w sposób inny niż podany przez obsługę lub w instrukcjach publikowanych na niniejszej stronie www.
 13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 14. Zasięgiem terytorialnym procedury bezpłatnej interwencji gwarancyjnej jest terytorium RP.
 15. W razie jakichkolwiek wątpliwości Prosimy o skorzystanie z naszej infolinii 0048 34 347 00 49.
 16. Bardzo prosimy o stosowanie podanych instrukcji pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów oraz przyśpieszy proces reklamacyjny.