Regulamin

 

 

1. Sprzedawca:

 1.1. Sprzedawcą tytularnym jest AutoWarto.pl ul. 1-go Maja 23, 42-200 Częstochowa,  będący wydzieloną jednostką organizacyjną i marką – zastrzeżonym znakiem towarowym – służącą do obsługi i identyfikacji internetowego kanału dystrybucji detalicznej Firmy ARISTAR.
1.2. Sprzedawcą rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny jest właściciel marki AutoWarto.pl Firma Aristar Sp. z o.o. Sp. k. .ul. Zabrska 18/4 40-083 Katowice, KRS: 0000402131, instytucji która dokonała wpisu: Sąd rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego.
2. Składanie zamówienia

 2.1. Zamówienia na towary przyjmowane są elektronicznie poprzez strony internetowe za pomocą udostępnionego formularza.
2.2. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.
2.3. Nieprawidłowo wypełnione formularze wskazują popełnione błędy i oczekują ich usunięcia lub rezygnacji z zamówienia.
2.4. Przy złożeniu zamówienia Konsument oświadcza wprost, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.
2.5. Przy złożeniu zamówienia, Konsument oświadcza wprost, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez AutoWarto.pl w sposób i celu omówionym dokładnie w punkcie 9. Polityka prywatności niniejszego regulaminu.
2.6. Skuteczne złożenie zamówienia będzie potwierdzone mailem wysłanym konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

3. Cena

3.1. Końcowa cena zamówienia jest sumą:

 - cen poszczególnych towarów wchodzących w skład zamówienia,
 - ceny dostarczenia zamówienia Konsumentowi
 - prowizji podmiotów zewnętrznych obsługujących wybrana formę płatności
 - suma ta może zostać pomniejszona w wyniku promocji lub udzielenia rabatu.

3.2. Konsument jest informowany o cenie końcowej wprost w chwili jej ustalenia, nie później jednak niż w chwili płatności lub potwierdzenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia

 4.1. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
4.2. Zamówienia płatne on-line są potwierdzane w chwili pozytywnej weryfikacji płatności.
4.3. Zamówienia płatne przy odbiorze wymagają dodatkowego potwierdzenia mailem. W tym celu na podany przez konsumenta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany mail zawierający link z potwierdzeniem zamówienia. Brak potwierdzenia poprzez kliknięcie linku w ciągu 72 godzin od jego wystawienia anuluje zamówienie.
4.4. Realizacja zamówienia jest każdorazowo potwierdzana mailem - wysyłanym na podany przez konsumenta adres poczty elektronicznej - zawierającym dane dostawcy zamówienia oraz nr listu przewozowego.
4.5. AutoWarto.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności/wiarygodności złożonego zamówienia bez podania przyczyn takiej decyzji.
4.6. Czas realizacji zamówienia zależy od zamówionych towarów. Standardowo są to trzy dni robocze. Znaczy to iż zamówienie złożone w poniedziałek dostarczymy najpóźniej w środę. Jeśli w skład zamówienia wchodzą towary czasowo niedostępne lub dostępne jedynie na zamówienie, informacja o czasie dostawy pojawi się w chwili składania zamówienia i umożliwi podjęcie decyzji o ewentualnej rezygnacji z zakupów.
4.7. O czasie realizacji zamówienia konsument informowany jest wprost w chwili jego ustalenia nie później jednak niż w chwili wstępnego potwierdzenia zamówienia przed dokonaniem płatności.
4.8. Zamówienia realizowane i dostarczane są jedynie w dni robocze.

5. Dostawa

 5.1. Wszystkie towary zamówione w AutoWarto.pl są dostarczane konsumentom za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na terytorium RP. Wysyłki zagraniczne wymagają każdorazowo indywidualne konsultacji celem określenia ich ceny.
5.2. Koszt transportu wynosi standardowo 13 PLN brutto, jeśli z różnych powodów – np. wielkości zamówienia, które powoduje konieczność wysłania kilku paczek, lub promocji która przenosi opłatę za transport na AutoWarto.pl – opłata ta jest inna, odpowiednia informacja pojawi się w chwili składania zamówienia i umożliwi podjęcie decyzji o ewentualnej rezygnacji z zakupów.
5.3. Czas realizacji zamówienia zależy od zamówionych towarów. Standardowo są to trzy dni robocze. Znaczy to iż zamówienie złożone w poniedziałek dostarczymy najpóźniej w środę. Jeśli w skład zamówienia wchodzą towary czasowo niedostępne lub dostępne jedynie na zamówienie, informacja o czasie dostawy pojawi się w chwili składania zamówienia i umożliwi podjęcie decyzji o ewentualnej rezygnacji z zakupów.
5.4. Konsument ma pełną informację co dzieje się z jego przesyłką. Tuż po złożeniu zamówienia informujemy Konsumenta e-mailem o przyjęciu zamówienia, gdy przesyłka zostaje wydana kurierowi kolejny e-mail informuje o tym, przesłana wiadomość zawiera nr przesyłki który umożliwia sprawdzenie na stronie DPD gdzie aktualnie znajduje się przesyłka oraz telefoniczne umówienie się z kurierem na odbiór przesyłki.
5.5. Doręczenia kurierskie realizowane są w godzinach 9.00-17.00. Jeśli potrzebne są dokładniejsze informacje dotyczące czasu i miejsca doręczenia przesyłki można je uzyskać we właściwym terytorialnie oddziale DPD na podstawie nr listu przewozowego w dniu dostawy.
5.6. Oczekując przesyłki za pobraniem przygotuj odliczoną kwotę w gotówce. Niestety kurier nie jest kasjerem i może nie dysponować resztą, nie możliwa jest również płatność kartą u kuriera. Kurier może odmówić wydania przesyłki jeśli nie otrzyma odliczonej kwoty pobrania.
5.7. Przyjmując przesyłkę sprawdź jej zawartość. Jeśli zawartość przesyłki zgadza się z załączoną FV/paragonem, ale nie zgadza się z zamówieniem zgłoś ten fakt niezwłocznie na naszej infolinii 0048 34 347 00 49, jeśli zawartość przesyłki i załączona FV nie zgadzają się, spisz protokół w obecności kuriera i poproś o jego potwierdzenie podpisem z datą, znacznie ułatwi to dochodzenie swoich praw w procesie reklamacji. Brak takiego protokołu nie uniemożliwia złożenia reklamacji. Niezgodności zgłoś niezwłocznie na naszej infolinii 0048 34 347 00 49.
5.8. Przyjmując uszkodzoną w czasie transportu przesyłkę spisz w obecności kuriera odpowiedni protokół i poproś go o potwierdzenie protokołu podpisem z datą, znacznie ułatwi to dochodzenie swoich praw w procesie reklamacji. Brak takiego protokołu nie uniemożliwia złożenia reklamacji. Uszkodzenie  zgłoś niezwłocznie na naszej infolinii 663 336 484. Możesz odmówić przyjęcia przesyłki uszkodzonej w czasie transportu, powiadom o tym fakcie AutoWarto.pl za pośrednictwem naszej infolinii 663 336 484, a uruchomimy odpowiednie procedury.
5.9. Prosimy o wyrozumiałość dla pracowników DPD nie wszystkie prośby naszych konsumentów są możliwe do realizacji z przyczyn logistyczno organizacyjnych. Duża odległość, wyjątkowe warunki atmosferyczne lub inne sytuacje nadzwyczajne mogą spowodować przesunięcie odbioru na inny rozsądny termin.
5.10. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z naszą infolinią 663 336 484. Podmiotem właściwym dla składania reklamacji dotyczących transportu i dostawy jest AutoWarto.pl
5.11. Niniejszy regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz innych praw konsumenckich.
5.12. Bardzo prosimy o stosowanie podanych instrukcji pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów oraz przyśpieszy realizację zamówienia.

6. Rezygnacja z zakupów

 6.1. Wszystkie towary zakupione za pośrednictwem AutoWarto.pl mogą zostać zwrócone w ciągu 14 dni licząc od daty ich dostarczenia, bez podania przyczyn.
6.2. Zwrócić można jedynie część lub całe zamówienie.
6.3. Zwrot kosztów transportu oraz obsługi płatności możliwy jest jedynie w przypadku zwrotu całości zamówienia, przy zwrotach częściowych zwrotowi podlega jedynie cena zwracanego towaru.
6.4. Towar podlegający zwrotowi powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że nie można inaczej sprawdzić przydatności towaru.
6.5. Konsument dotrzymał 10-cio dniowego terminu dokonania zwrotu jeśli w tym terminie poinformował AutoWarto.pl o swoim zamiarze: telefonicznie, za pośrednictwem Internetu lub listownie.
6.6. Konsument nie ponosi kosztów zwrotu towaru jeśli poinformuje AutoWarto.pl o swoim zamiarze i zastosuje się do naszych wskazówek, zwrot odbędzie się na koszt AutoWarto.pl, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez klienta. 
6.7. Zwrot należności za zakupiony towar - w postaci przelewu bankowego na konto - nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu towaru do siedziby AutoWarto.pl oraz weryfikacji zasadności roszczenia, nie później jednak niż w 14 dni licząc od daty doręczenia przesyłki zwrotnej w przypadku roszczenia uznanego za zasadne.
6.8. Zwrot towaru zakupionego w AutoWarto.pl po upływie 14 dni od jego dostarczenia jest możliwy jedynie po wcześniejszych indywidualnych konsultacjach. Warunkiem przyjęcia takiego zwrotu może okazać się poniesienie przez konsumenta części kosztów obsługi zwrotu.
6.9. AutoWarto.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru nawet w stanie nienaruszonym jeśli przekroczony został termin o którym mowa w punkcie 6.1
6.10. AutoWarto.pl nie odbiera przesyłek za pobraniem lub wysłanych na koszt odbiorcy w sposób inny niż podany przez obsługę lub w instrukcjach publikowanych na niniejszej stronie WWW.
6.11. Formularz uruchamiający procedurę zwrotu towaru znajduje się w zakładce rezygnacja z zakupów u dołu strony.
6.12. Zasięgiem terytorialnym procedury bezpłatnego zwrotu towaru jest terytorium RP.
6.13. Niniejszy regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz innych praw konsumenckich.
6.14. W razie jakichkolwiek wątpliwości Prosimy o skorzystanie z naszej infolinii 663 336 484.
6.15. Bardzo prosimy o stosowanie podanych instrukcji pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów oraz przyśpieszy proces zwrotu należności.

7. Reklamacje i serwis

 7.1. Wszystkie towary sprzedawane przez AutoWarto.pl objęte są gwarancją sprzedawcy.
7.2. AutoWarto.pl zapewnia konsumenta o dobrej jakości towarów nabytych za pośrednictwem AutoWarto.pl.
7.3. Okres gwarancji trwa 26 miesięcy i liczony jest od daty sprzedaży towaru.
7.4. Do zgłoszenia reklamacji na podstawie gwarancji potrzebny jest dowód zakupu - nr zamówienia lub nr FV - lub dane kupującego oraz okoliczności potwierdzające transakcję.
7.5. Towary zakupione za pośrednictwem AutoWarto.pl należy użytkować zgodnie z przeznaczenie w sposób przewidziany w dołączonych do produktów instrukcjach.
7.6. Produkty należy zgodnie z instrukcją obsługi poddawać regularnemu czyszczeniu i konserwacji.
7.7. Wady i uszkodzenia objęte gwarancją ujawnione w czasie eksploatacji należy zgłaszać telefonicznie za pośrednictwem naszej infolinii 663 336 484, lub wypełniając formularz internetowy znajdujący się w zakładce Reklamacje/serwis.
7.8. Przesłanie uszkodzonego towaru na koszt sprzedawcy celem jego naprawy możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Działu Obsługi Konsumenta – za pośrednictwem infolinii lub formularza internetowego.
7.9. Reklamowany towar należy oddać do naprawy w stanie czystym.
7.10. Interwencja gwarancyjna następuje w systemie door to door. Oznacza to iż wadliwy towar zostanie przez AutoWarto.pl odebrany spod wskazanego adresu i na podany adres zostanie odesłany po naprawie.
7.11. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy liczony od daty zgłoszenia wyrobu do naprawy, do dnia zwrócenia towaru konsumentowi.
7.12. AutoWarto.pl nie odbiera przesyłek za pobraniem lub wysłanych na koszt odbiorcy w sposób inny niż podany przez obsługę lub w instrukcjach publikowanych na niniejszej stronie www.
7.13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz innych praw konsumenckich.
7.14. Zasięgiem terytorialnym procedury bezpłatnej interwencji gwarancyjnej jest terytorium RP.
7.15. W razie jakichkolwiek wątpliwości Prosimy o skorzystanie z naszej infolinii 663 336 484.
7.16. Bardzo prosimy o stosowanie podanych instrukcji pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów oraz przyśpieszy proces reklamacyjny.

8. Korespondencja marketingowa:

 8.1. Złożenie zamówienia powoduje uruchomienie korespondencji koniecznej do obsługi zamówienia.
8.2. Korespondencja ta obejmuje co najmniej trzy wiadomości e-mail przesyłane na podany przez konsumenta adres poczty elektronicznej:
- Jeśli zamówienie jest płatne on Line pierwsza z wiadomości jest potwierdzeniem złożenia zamówienia, jeśli natomiast jest to zamówienie za pobraniem zawiera ona link, którego kliknięcie potwierdza zamówienie – więcej na ten temat w punkcie 4. Realizacja zamówienia,
- Druga wiadomość jest potwierdzeniem wydania przesyłki kurierowi i zawiera nr listu przewozowego na podstawie którego przesyłka zostanie doręczona do konsumenta- więcej na ten temat w punkcie 5. Dostawa,
- Trzecia wiadomość jest generowana po dostarczeniu konsumentowi zamówienie i jest zaproszeniem do wygłoszenia opinii na temat produktu oraz sposobu obsługi przez AutoWarto.pl
8.3. AutoWarto.pl nie prowadzi spersonifikowanej korespondencji marketingowej, opartej na przetwarzanych danych osobowych.
8.4. Korespondencja marketingowa AutoWarto.pl ma charakter newslettera, czyli korespondencji zamówionej przez konsumenta.
8.5. Treści przesyłane w ramach newsletter mają charakter informacyjny i nie wymagają potwierdzenie czy weryfikacji w żaden sposób. Wszystkie treści wzywające do podania lub weryfikacji jakichkolwiek informacji nie są wytworem newsletter AutoWarto.pl i powinny zostać zignorowane jako potencjalnie niebezpieczne.
8.6. Korespondencja newsletter wysyłana jest jedynie na życzenie konsumenta.
8.7. Jedyną daną przetwarzaną w celu obsługi korespondencji newsletter jest adres poczty elektronicznej konsumenta.
8.8. Konsument ma w każdej chwili prawo zrezygnować z korespondencji newsletter a AutoWarto.pl trwale usuwa jego adres poczty elektronicznej ze swojej bazy danych, rezygnacja może nastąpić po przez przesłany w trakcie rejestracji link lub odpowiedni link, który będzie zawsze umieszczony w wysyłanym Newsletterze.

9. Polityka prywatności

 9.1. AutoWarto.pl zbiera przechowuje i przetwarza dane osobowe konsumentów w celu realizacji umów kupna sprzedaży zawieranych za pośrednictwem AutoWarto.pl, obsługi posprzedażowej umów, statystycznych oraz związanych z rozliczeniami fiskalno-podatkowymi.
9.2. AutoWarto.pl ma swoją siedzibę w Częstochowie: 

AutoWarto.pl
ul. 1-go Maja 23
42-200 Częstochowa
nr. tel.:  663 336 484
email: info@autowarto.pl
, jest marką będącą własnością firmy Aristar a powołaną celem identyfikacji internetowego kanału dystrybucji detalicznej. Rzeczywistym administratorem danych jest firma Aristar:

Aristar Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Zabrska 18/4
40-083 Katowice

Biuro handlowe

ul. Pułaskiego 82
42-200 Częstochowa
nr. tel.:  +48 34 365 33 07
nr. tel.:  +48 34 368 10 42
fax: +48 34 365 33 07
email: aristar@aristar.pl


9.3. AutoWarto.pl nie zbiera nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych konsumentów celem ich wykorzystania marketingowego. Do tego celu zbierany i przechowywany jest jedynie adres e-mail oraz informacje uniemożliwiające identyfikację osoby fizycznej – więcej na ten temat w punkcie 8 Korespondencja marketingowa.
9.4. AutoWarto.pl nie zbiera nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych finansowy, nr kart płatniczych i kont swoich klientów, pozyskanych w celu i trackie internetowych transakcji finansowych. Więcej na ten temat w punkcie 10. Bezpieczeństwo płatności.
9.5. AutoWarto.pl uzyskuje każdorazowo dobrowolną zgodę wprost na przetwarzanie danych osobowych osoby zainteresowanej.
9.6. Dane osobowe przechowywane są na serwerach zewnętrznych w formie zaszyfrowanej, ich pozyskanie jest utrudnione dodatkowo ich rozproszeniem w miliardach innych informacji przechowywanych na serwerach firmy zewnętrznej.
9.7. Pozyskiwanie, obróbka i przetwarzanie danych jest możliwe jedynie na kilku wybranych komputerach.
9.8. Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych posiadają Certyfikat Dostępu do Danych Wrażliwych wydawany przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
9.9. Wprowadzanie danych to newralgiczny moment kiedy mogą one zostać skopiowane przez osoby trzecie. Przed wprowadzeniem danych upewnij się, że nie korzystasz z sieci otwartej ogólnodostępnej oraz sprawdź czy Twój komputer nie jest zainfekowany programami umożliwiającymi monitorowanie Twojej aktywności.
9.10. AotoWarto.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych osobowych w przypadku gdy nastąpiła ona z winy użytkownika np. poprzez zainfekowanie komputera, z którego użytkownik korzystał programami monitorującymi jego aktywność lub zawierających urządzenia o podobnych funkcjach, korzystanie z sieci otwartych, korzystanie z sieci do których dostęp mają osoby niepowołane, korzystanie z sieci o niskim poziomie zabezpieczeń itp.
9.11. Dane osobowe nie są przekazywane czy udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem transportu zamówionego towaru, jego zwrotu lub reklamacji, oraz jeśli takie jest życzenie klienta dokonania bezpiecznej płatności internetowej. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwa na warunkach i zasadach zawartych w odpowiednich przepisach np. podczas kontroli fiskalno-skarbowej.
9.12. Konsument ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usunięcia. W celu realizacji tego prawa prosimy o zalogowanie się do systemu, kontakt za pośrednictwem infolinii z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji lub wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce Ochrona prywatności. Pytania muszą być tak sformułowane aby Administrator Bezpieczeństwa Informacji nie ujawniał danych osobowych a jedynie odpowiadał potwierdzając lub zaprzeczając faktom. W przeciwnym razie Administrator Bezpieczeństwa Informacji może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie, które jego zdaniem mogłoby ujawnić dane osobowe osoby trzeciej.
9.13. Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż wymaga tego proces obsługi sprzedaży i posprzedażowy chyba że inaczej stanowią inne przepisy prawa np. fiskalno-podatkowego.

10. Bezpieczeństwo płatności

 10.1. Zakupy realizowane za pośrednictwem AutoWato.pl mogą zostać opłacone na trzy sposoby:
- Kartą kredytową
- Bezpiecznym przelewem internetowym
- Płatnością przy odbiorze zamówienia
10.2. Płatność przy odbiorze zamówienia wymaga przygotowania odliczonej kwoty w gotówce i wręczeniu jej kurierowi w chwili odebrania przesyłki, więcej szczegółów na temat doręczania zamówienia w dziale „dostawa”. Ta forma płatności jest całkowicie bezpieczna, konsument ma możliwość zweryfikowania zawartości przesyłki przed dokonaniem płatności.
10.3. Płatność Kartą kredytową, jak i bezpiecznym przelewem internetowym może wzbudzać niepokój, ponieważ naraża na udostępnienie danych umożliwiających autoryzację transakcji osobom postronnym. Unikając tych zagrożeń AutoWarto.pl przekazał obsługę tych operacji firmie zewnętrznej Transferuj.pl.
10.4. Płatność kartą kredytową lub bezpiecznym przelewem internetowy za złożone zamówienie odbywa się po za witryną AutoWarto.pl.
10.5. Wybierając opcję płatność kartą lub przelew konsument zostaje przekierowany do witryny zewnętrznej Centrum Autoryzacji Kart lub do strony logowania swojego banku.
10.6. Połączenie internetowe w czasie przekierowania oraz autoryzacji transakcji jest chronione protokołem bezpieczeństwa SSL. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany w dwojaki sposób w zależności od używanej przeglądarki:
- W przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią zobaczymy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony. - W przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią możemy obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony
10.7. Połączenie internetowe chronione protokołem bezpieczeństwa SSL jest całkowicie bezpieczne, nawet uzyskane w wyniku podsłuchania takiego połączenia dane nie są w żaden sposób użyteczne, ponieważ bez klucza deszyfrującego jest to zbór całkowicie przypadkowych zer i jedynek. Klucze szyfrujące SSL są prostymi algorytmami, opartymi jednak na tak skomplikowanych narzędziach matematycznych determinowanych przez zmienne pseudolosowe, iż nawet zaprzęgnięcie do ich złamania największych super komputerów świata zajmuje miliardy lat. Nawet pozyskanie takiego klucza nie skraca czasu niepowołanego deszyfrowania. Liczba przetwarzanych informacji idzie tu w miliardy danych na sekundę kiedy bez zmiennych trzeba sprawdzać w tym samym czasie miliardy ich możliwych kombinacji jasnym jest że możemy takiemu systemowi zaufać.
10.8. Po uzyskaniu autoryzacji transakcji przez zewnętrzny serwer Centrum Autoryzacji Kart lub banku konsumenta Sklep AutoWarto.pl jest jedynie informowany o jej pozytywnym lub negatywnym finale. Jest to prosta informacja tak lub nie, płatność została dokonana lub brak płatności powody nieznane.
10.9. AutoWarto.pl nie jest w żadnym momencie trwania transakcji informowany o jej szczegółach takich jak nr kart czy kont konsumenta. Nie może więc zbierać, posiadać i przetwarzać takich informacji.
10.10. Pozytywna weryfikacja płatności powoduje przyjęcie zamówienia.
10.11. Negatywna weryfikacja płatności powoduje konieczność kolejnej próby lub zmianę formy płatności.
10.12. Wybierając płatność Kartą kredytową można korzystać z kart następujących emitentów: VISA, MASTERCARD, DINERS, AMERICAN EXPRESS, JBC, DELTA/VISA DEBIT, VISA ELECTRON

10.13. Wybierając bezpieczną płatność Internetową można korzystać z płatności on-line następujących banków:

  • Alior Bank S.A.
  • Allianz Bank Polska S.A.
  • Bank BPH S.A.
  • Bank Gospodarki  Żywnościowej S.A.
  • Bank Millennium S.A.
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • Bank Pekao S.A.
  • Bank Pocztowy S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS)
  • Bank Spółdzielczy we Wschowie
  • Bank Zachodni WBK S.A.
  • BNP Paribas Fortis
  • BRE Bank SA
  • Citibank Handlowy S.A.
  • Deutsche Bank PBC S.A.
  • DnB NORD
  • Eurobank
  • FM Bank S.A.
  • Getin Bank S.A.
  • ING Bank Śląski S.A.
  • Inteligo
  • Invest-bank S.A.
  • Kredyt Bank S.A.
  • Lukas Bank S.A
  • mBank
  • Meritum Bank ICB S.A.
  • Multibank
  • NeoBank (Wielkopolski Bank Spółdzielczy)
  • Nordea Bank Polska S.A.
  • PKO Bank Polski S.A.
  • Polbank EFG
  • Raiffeisen Bank Polska S.A.
  • Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB24)
  • Toyota Bank Polska S.A
  • Volkswagen Bank S.A.
  • SKOK
  • Dowolny inny bank (Druczek)
  • ePortfel Moneybookers

10.14. Niniejszy regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz innych praw konsumenckich.
10.15. W razie jakichkolwiek wątpliwości Prosimy o skorzystanie z naszej infolinii 0048 34 347 00 49.
10.16. Bardzo prosimy o stosowanie podanych instrukcji pozwoli to uniknąć niebezpieczeństw związanych z płatnościami internetowymi.

11. Wypowiedzi użytkowników

 11.1. Wypowiedzią Użytkownika (zwaną dalej Wypowiedzią) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w AutoWarto.pl, w jakiejkolwiek jego interaktywnej części. Są to między innymi wypowiedzi na forum Serwisu, komentarze do produktów, komentarze do sklepów, oceny produktów lub sklepów, wypowiedzi na temat serwisu kierowane na adres e-mail serwisu, dane wprowadzane podczas wyszukiwania produktów.
11.2. AutoWarto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Wypowiedzi. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi Użytkownik.
11.3. AutoWarto.pl zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Wypowiedzi.
11.4. Wypowiedzi podlegają moderacji i publikowane są dopiero po jej przeprowadzeniu.
11.5. Użytkownik nie może redagować Wypowiedzi w sposób sugerujący że nie jest on autorem wypowiedzi, a szczególnie że autorem wypowiedzi jest pracownik AutoWarto.pl
11.6. Wypowiedź nie może:
- zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,
- zawierać danych osobowych lub teleadresowych,
- zawierać odnośników do innych serwisów sprzedażowych, porównujących ceny, pasaży handlowych i innych witryn internetowych prezentujących ofertę sklepu internetowego lub innych treści mogących naruszać dobre imię lub interesy AutoWarto.pl,
- zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin,
- zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania AutoWarto.pl, między innymi wirusów i ataków SQL injection,
- świadomie wprowadzać w błąd,
- naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności,
11.7. AutoWarto.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
11.8. Użytkownik nie może zamieszczać Wypowiedzi w postaci komentarzy do produktu sugerujących, że ich autorami są różne, postronne osoby. Zapis ten ma zastosowanie w szczególności w sytuacji, gdy wypowiedzi pochodzą z tego samego adresu IP.

12. Postanowienia końcowe

 12.1. Niniejszy regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz innych praw konsumenckich.
12.2. W sprawach nie uregulowanych stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Europejskiego Ustawodawstwa Konsumenckiego.
12.3. Powyższe zapisy regulaminu stosuje się do sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku. Nie mają one zastosowania w przypadku transakcji biznesowych te bowiem regulują odrębne przepisy prawa.
12.4. Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów na drodze polubownej.
12.5. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, oraganem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest Sąd .
12.6. W razie jakichkolwiek wątpliwości Prosimy o skorzystanie z naszej infolinii 0048 34 347 00 49.
12.7. Bardzo prosimy o stosowanie podanych instrukcji pozwoli to uniknąć nieporozumień, niepotrzebnych kosztów oraz przyśpieszy proces obsługi.