Ochrona prywatności

 1. AutoWarto.pl zbiera przechowuje i przetwarza dane osobowe konsumentów w celu realizacji umów kupna sprzedaży zawieranych za pośrednictwem AutoWarto.pl, obsługi posprzedażowej umów, statystycznych oraz związanych z rozliczeniami fiskalno-podatkowymi.
 2. AutoWarto.pl ma swoją siedzibę w Częstochowie:

  AutoWArto.pl
  Ul. 1-go Maja 21 pok. 3
  42-200 Częstochowa
  Tel. 0048 34 347 00 49

  AutoWarto.pl jest marką będącą własnością firmy Aristar a powołaną celem identyfikacji internetowego kanału dystrybucji detalicznej. Rzeczywistym administratorem danych jest firma Aristar:

  Aristar Sp. z o. o. Sp. k
  ul. Zabrska 18/4
  40-083 Katowice
    Biuro handlowe
  ul. Pułaskiego 82
  42-200 Częstochowa
  nr. tel.:   +48 34 365 33 07
  nr. tel.:   +48 34 368 10 42
  fax: +48 34 365 33 07
  email: aristar@aristar.pl
  email sklep: sklep@aristar.pl


 3. AutoWarto.pl nie zbiera nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych konsumentów celem ich wykorzystania marketingowego. Do tego celu zbierany i przechowywany jest jedynie adres e-mail oraz informacje uniemożliwiające identyfikację osoby fizycznej.
 4. AutoWarto.pl nie zbiera nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych finansowy, nr kart płatniczych i kont swoich klientów, pozyskanych w celu i trackie internetowych transakcji finansowych. Więcej na ten temat w Bezpieczeństwo transakcji.
 5. AutoWarto.pl uzyskuje każdorazowo dobrowolną zgodę wprost na przetwarzanie danych osobowych osoby zainteresowanej.
 6. Dane osobowe przechowywane są na serwerach zewnętrznych w formie zaszyfrowanej, ich pozyskanie jest utrudnione dodatkowo ich rozproszeniem w miliardach innych informacji przechowywanych na serwerach firmy zewnętrznej.
 7. Pozyskiwanie, obróbka i przetwarzanie danych jest możliwe jedynie na kilku wybranych komputerach.
 8. Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych posiadają Certyfikat Dostępu do Danych Wrażliwych wydawany przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 9. Wprowadzanie danych to newralgiczny moment kiedy mogą one zostać skopiowane przez osoby trzecie. Przed wprowadzeniem danych upewnij się, że nie korzystasz z sieci otwartej ogólnodostępnej oraz sprawdź czy Twój komputer nie jest zainfekowany programami umożliwiającymi monitorowanie Twojej aktywności. 
 10. AotoWarto.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych osobowych w przypadku gdy nastąpiła ona z winy użytkownika np. poprzez zainfekowanie komputera, z którego użytkownik korzystał programami monitorującymi jego aktywność lub zawierających urządzenia o podobnych funkcjach, korzystanie z sieci otwartych, korzystanie z sieci do których dostęp mają osoby niepowołane, korzystanie z sieci o niskim poziomie zabezpieczeń itp.
 11. Dane osobowe nie są przekazywane czy udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem transportu zamówionego towaru, jego zwrotu lub reklamacji, oraz jeśli takie jest życzenie klienta dokonania bezpiecznej płatności internetowej. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwa na warunkach i zasadach zawartych w odpowiednich przepisach np. podczas kontroli fiskalno-skarbowej.
 12. Konsument ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. W celu realizacji tego prawa prosimy o zalogowanie się do systemu, kontakt za pośrednictwem infolinii z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji lub wypełnienie poniższego formularza. Pytania muszą być tak sformułowane aby Administrator Bezpieczeństwa Informacji nie ujawniał danych osobowych a jedynie odpowiadał potwierdzając lub zaprzeczając faktom. W przeciwnym razie Administrator Bezpieczeństwa Informacji może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie, które jego zdaniem mogłoby ujawnić dane osobowe osoby trzeciej.
 13. Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż wymaga tego proces obsługi sprzedaży i posprzedażowy chyba że inaczej stanowią inne przepisy prawa np. fiskalno-podatkowego.

 

 

 

* wymagane pola