Gwarancja dopasowania

  1. Rozszerza zwykła gwarancję o dopasowanie wyrobu do samochodu
  2. Gwarancja dotyczy typowego samochodu bez przeróbek czy zmian konstrukcyjnych.
  3. Gwarancja nie dotyczy samochodów specjalnych, prototypów i innych nie będących typową ofertą producenta.
  4. Gwarancja dotyczy niedopasowania uniemożliwiającego korzystanie z produktu.
  5. Drobne odchylenia wynikające z koniecznych technologicznie pasowań i tolerancji nie mogą zostać uznane za powód skutecznego zgłoszenia reklamacji.